ponedjeljak, 18. listopad 2021.
Uvjeti korištenja

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici Nekretnine i računovodstvo Vostri d.o.o. - Pakrac ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji nacin koristiti u komercijalne svrhe bez izricitog pristanka Nekretnine i računovodstvo Vostri d.o.o. - Pakrac ili na bilo koji nacin koji može uzrokovati štetu Nekretnine i računovodstvo Vostri d.o.o. - Pakrac ili bilo kojoj trecoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasnickih prava te prava trecih osoba.
Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i uskladivanje njihova sadržaja, bez izricitog prethodnog pismenog dopuštenja Nekretnine i računovodstvo Vostri d.o.o. - Pakrac i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojece podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovacki znak.
Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaca sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaca koristiti sadržaj ove web stranice iskljucivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Nekretnine i računovodstvo Vostri d.o.o. - Pakrac se u potpunosti odrice svake odgovornosti koja na bilo koji nacin može nastati iz, ili je na bilo koji nacin vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trecoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.
Ova web stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trecih osoba koje ce se, kad god je to moguce, kao takve oznacavati. Nekretnine i računovodstvo Vostri d.o.o. - Pakrac nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopce te se u potpunosti odrice svake odgovornosti, ukljucujuci ali ne ograniceno na tocnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trecih osoba.